O F E R T A
 

Warning: include(kalkulator.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/virtual/biuro-ms.itl.pl/htdocs/ubezpieczenia_spoleczne.html on line 120 Warning: include(): Failed opening 'kalkulator.php' for inclusion (include_path='.:/www/virtual/biuro-ms.itl.pl:/usr/share/pear') in /www/virtual/biuro-ms.itl.pl/htdocs/ubezpieczenia_spoleczne.html on line 120
 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

[ usługa dla wszystkich podmiotów gospodarczych ]

Problematyka ubezpieczeń społecznych zaliczana jest do najtrudniejszych obowi±zków pracodawcy i prowadz±cych działalno¶ć gospodarcz±. G±szcz często zmieniaj±cych się przepisów, mnóstwo wymogów formalnych, którym trudno jest sprostać powoduje, że kto tylko może obsługę ubezpieczeń społecznych powierza innym zwłaszcza, że jest to niemały zakres czynno¶ci.
Obsługa ubezpieczeń społecznych obejmuje:

  • dokonywanie zgłoszeń płatników składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwi±zanych z rejestracj± płatników, informowaniem o zmianach ich danych, a także z ich wyrejestrowaniem;
  • zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych pracowników i zleceniobiorców Klientów oraz informowanie ZUS o zmianach w zatrudnieniu;
  • sporz±dzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych i rocznych raportów wymaganych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  • przekazywanie drog± elektroniczn± do wła¶ciwych oddziałów ZUS wszystkich dokumentów, dla których wymagany jest taki sposób przekazu (zgłoszenia, deklaracje);
  • sporz±dzanie przelewów z tytułu ubezpieczeń społecznych według struktury ich składek.

Biuro Rachunkowe "MS", w zależno¶ci od indywidualnych potrzeb Klienta, może prowadzić kompleksow± obsługę ubezpieczeń społecznych lub zajmować się niektórymi jej aspektami, wskazanymi przez Klienta. Wynika to z faktu, iż czę¶ć pracodawców używa programy komputerowe do naliczania wynagrodzeń, które również mog± sporz±dzać dokumenty dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

  Copyright 2000 - 2004 YaVi - Internet Designer : stworzone dla Biuro Rachunkowe "MS" 1994 - 2004