O F E R T A
 

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

[ usługa dla wszystkich podmiotów gospodarczych ]

Wszystkim zainteresowanym Biuro Rachunkowe "MS" pomaga skorzystać z programów dotacji finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Pomoc polega na:

  • doborze odpowiedniego programu dotacji;
  • sporządzeniu wniosku o przyznanie dotacji;
  • kompletowaniu załączników do wniosku;
  • pośredniczeniu w kontaktach z instytucjami zarządzającymi funduszami dotacji.
  • prowadzeniu ewidencji księgowej dla potrzeb rozliczenia dotacji.

Biuro Rachunkowe "MS" z powodzeniem sporządzało wnioski o dotacje w ramach przedakcesyjnych programów pomocowych "Phare", a także w ramach programów strukturalnych, jak Sektorowy Program Operacyjny.
Aktualne i szczegółowe informacje o programach dotacji można uzyskać na stronie www.parp.gov.pl. Zachęcamy do jej odwiedzania.

 

 

 

 

  Copyright 2000 - 2004 YaVi - Internet Designer : stworzone dla Biuro Rachunkowe "MS" 1994 - 2004