Warning: include(/www/virtual/biuro-ms.itl.pl/htdocs/hs/count.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/virtual/b/biuro-ms/htdocs/sprawozdawczosc.html on line 1 Warning: include(): Failed opening '/www/virtual/biuro-ms.itl.pl/htdocs/hs/count.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /www/virtual/b/biuro-ms/htdocs/sprawozdawczosc.html on line 1 Sprawozdawczość | rozliczenia z fiskusem | rozliczenia z ZUSem | sprawozdania finansowe
     
 
O F E R T A
 

Warning: include(kalkulator.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/virtual/b/biuro-ms/htdocs/sprawozdawczosc.html on line 120 Warning: include(): Failed opening 'kalkulator.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /www/virtual/b/biuro-ms/htdocs/sprawozdawczosc.html on line 120
 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

[ usługa dla wszystkich podmiotów gospodarczych ]

Na podstawie prowadzonych ewidencji księgowych, podatkowych oraz innych pomocniczych, pracownicy Biura Rachunkowego sporządzają wszelkie, możliwe do wykonania sprawozdania. Są to zarówno sprawozdania z grupy tzw. sprawozdawczości finansowej, jak i sprawozdawczości zarządczej.
Sprawozdawczość finansowa wynika z narzuconego przepisami prawa obowiązku, jej adresatem są instytucje państwowe, jak Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski, Urzędy Skarbowe, czy Sądy Gospodarcze. Głównymi aktami prawnymi, z których wynika obowiązek sprawozdawczy są:

  • ustawa o statystyce państwowej;
  • ustawa o Narodowym Banku Polskim;
  • ustawa o rachunkowości;
  • Kodeks spółek handlowych.

Sprawozdania mają prawnie określony kształt i formę, ich formularze są znormalizowane, a terminy ustalone sztywno. Najbardziej rozpowszechnionymi sprawozdaniami z tej grupy są: roczne sprawozdanie finansowe oraz okresowe sprawozdania F-01, F-02, DG-1, Z-1.
Sprawozdawczość zarządcza wiąże się z wewnętrznym systemem kontroli działalności gospodarczej. Składa się na nią szereg sprawozdań, zestawień i meldunków, które wspierają procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie. W przeciwieństwie do wcześniejszej grupy sprawozdawczości, o jej kształcie, zakresie przedmiotowym i terminach decyduje podmiot gospodarczy. Do najczęściej sporządzanych sprawozdań należą:

  • bilans;
  • rachunek zysków i strat;
  • rachunek przepływów środków pieniężnych;
  • zestawienie wyników działalności wewnętrznych jednostek organizacyjnych;
  • zestawienie należności i zobowiązań;
  • zestawienie transakcji nierozliczonych;

O tym, które sprawozdania, czy zestawienia będzie sporządzać Biuro Rachunkowe "MS" zawsze decyduje Klient. Wielkość jego firmy, złożoność procesów gospodarczych oraz indywidualny sposób podejścia do problematyki zarządzania przesądza o zakresie przedmiotowym sprawozdań i terminie ich realizacji.

 

 

 

  Copyright 2000 - 2004 YaVi - Internet Designer : stworzone dla Biuro Rachunkowe "MS" 1994 - 2004