O F E R T A
 

DORADZTWO

[ usługa dla wszystkich podmiotów gospodarczych ]

Pracownicy Biura Rachunkowego "MS" są bardzo dobrze przygotowani do udzielania wszelkiego rodzaju porad z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.
Zakres przedmiotowy świadczonych usług doradztwa obejmuje:

  • doradztwo finansowo-ekonomiczne;
  • doradztwo w zakresie zarządzania;
  • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;
  • doradztwo w zakresie organizacji przedsiębiorstwa i procesów gospodarczych;
  • doradztwo w zakresie windykowania należności.

Świadczenie tych usług cechuje się indywidualnym podejściem do rozpatrywanych zagadnień, które polega na ocenie aktualnej sytuacji podmiotu, zdefiniowaniu problemu i wskazaniu optymalnych rozwiązań, możliwych do zastosowania.
Sposób wykonywania usług zależy w dużej mierze od charakteru i skali problemu, a także od życzenia Klienta. Dlatego doradztwo może być świadczone ustnie, poprzez rozmowę bezpośrednią lub telefoniczną, a także może przybierać formę różnych opracowań: np. analiz finansowych i ekonomicznych, prognoz i planów gospodarczych, strategii rozwoju, opisów działań, instrukcji i projektów organizacyjnych.

 

  Copyright 2000 - 2004 YaVi - Internet Designer : stworzone dla Biuro Rachunkowe "MS" 1994 - 2004